Expositie over Papua in kerkje Goënga

Vanaf 29 augustus 2009 is er gedurende vijf weken op zaterdag en zondag een expositie over Papua ingericht in de Nederlands Hervormde kerk in het Friese dorpje Goënga, op zo’n drie kilometer afstand van Sneek. De stichtingen PACE en HAPIN verzorgen de inhoudelijke inrichting van de tentoonstelling. Naast deze expositie over Papua is er in dezelfde periode een ‘beeldenroute’ met het werk van hedendaagse Friese kunstenaars. Hun werk wordt getoond op de erven van inwoners van Goënga. Er zijn ongeveer 15 beelden te zien.Evenementen in en om het kerkje
Goënga getekend door Nelleke LinthorstGoënga (in het Fries: Goaiïngea) is een dorp in de gemeente Wymbritseradiel en telt ongeveer 260 inwoners, van wie ongeveer 150 inwoners binnen het dorp. De oude dorpskern bezit vele fraaie gerestaureerde huizen rondom het kerkje uit 1758. Met de rustieke boompartijen vormt het hart van het dorp een schilderachtig plaatje. Een speciale commissie van zeven personen probeert culturele evenementen in en om het 250 dorp ligt aan een toeristische fietsroute jaar oude kerkje te organiseren. Vorig jaar is dat zeer succesvol voor het eerst gebeurd, waarschijnlijk mede doordat het dorp aan een toeristische fietsroute ligt. De organisatoren van de tentoonstelling over Papua (het vroegere Nederlands Nieuw-Guinea), Janke Winia en Hindrik van der Meer, willen medeleven en betrokkenheid wekken voor dat bijzondere stukje van de wereld, zodat Papua meer gaat leven in Friesland. Op de expositie zijn onder meer schilden uit het Asmat-gebied te zien, worden speren, pijlen en andere artefacten getoond en vindt er uitleg over het verschillende stijlgebieden plaats.

Kerkje was ook stalling voor vee
Kerkje Goënga dateert uit 1758Goënga vormt met een aantal andere dorpen de Lege Geaën. Op zijn Fries kortweg ‘de Legeäen’ genaamd, dat wil zoiets zeggen als ‘lage streken’ (in letterlijke betekenis). Goënga is de geboorteplaats van Pieter Sjoerds Gerbrandy, die tijdens WO-II minister-president van de Nederlandse regering in Londen was. Alle 150 zielen van het dorpje worden betrokken bij de activiteiten in juli, augustus en september. Na 29 augustus blijft het kerkje nog vijf weekends open van 13.30 tot 17.00 uur, op zaterdag en zondag. Het water is eeuwenlang de vriend en vijand van de bevolking geweest. In 1825 begaf de waterkering het en stroomdevee in Fries landschap het zeewater een groot deel van het gebied binnen. De kerk van Goënga diende toen als stalling voor het vee, dat uit de ondergelopen weilanden naar veiliger plaatsen werd gebracht. De twee tentoonstellingen in Goënga zullen op zaterdagmiddag 29 augustus om 15.00 uur worden geopend. De door Hapin beschikbaar gestelde kunstvoorwerpen zijn overigens te koop. De opbrengst komt ten goede aan Hapin-projecten in Papua. Verschillende in Nederland wonende Papua's zullen bij die opening aanwezig zijn. De Papua-dansgroep ‘Mambesak’ zorgt waarschijnlijk voor de muzikale omlijsting.
 

Kerkje opgenomen in ‘Tsjerkepaad’
schilderij kerkje van Theo JaasmaHet kerkje neemt ook deel aan de provinciale actie ‘Tsjerkepaad’. (Kerkpad). Van de 700 kerken in Friesland openen 240 kerken hun deuren. Boven de noorddeur van de Nederlands Hervormde kerk in Goënga staat het bouwjaar 1758. De kerk werd ontworpen door de Ysbrechtumer timmerman Jelte Eelkes. Het torentje is in 1787 gebouwd. schilderij kerkje Gert Jan Slotboom De klok, gegoten door Stephanus, is van 1342. De 17de eeuwse preekstoel is voorzien van snijwerk uit 1759. Het orgel is in 1900 gebouwd door de fa. Bakker en Timmenga uit Leeuwarden. Het dorpshuis "De Kosterij", de vroegere consistorie (woning van koster) is enkele jaren geleden dankzij vele vrijwilligers en overheidssteun geheel vernieuwd. Op den duur wil de organisatie ook iets doen met het feit dat drie Friezen heel bekend zijn geworden door hun werk in het toenmalige Nederlands Nieuw-Guinea. Het zijn dominee Freark Kamma, oorspronkelijk uit Wierum, pater Sibbele Hylkema, oorspronkelijk uit Blauwhuis, en Pater Andringa, oorspronkelijk uit Bolsward. Zij hebben zich alle drie onderscheiden door hun werkwijze, die buitengewoon georiënteerd is geweest op de cultuur van de Papua's zelf.