Census 2010: Papua’s worden minderheid in eigen land

De census 2010 in Indonesië (de tienjaarlijkse volkstelling) in de Indonesische provincies Papua en West-Papua heeft uitgewezen dat er 3,6 miljoen mensen in het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea wonen. Het cijfer steeg van 2,2 miljoen in 2000, toen de twee provincies nog één provincie vormden voordat de regering in 2003 besloot dat het meest westelijke deel een aparte provincie, nu West-Papua, zou worden. Uit een doorrekening van het Centre for Peace and Conflict Studies van de University of Sydney blijkt dat nu 1,7 miljoen ofwel 48,73 procent van de bevolking etnische Papua is. Bijgevolg zou de niet-Papua bevolking uitkomen op 1,8 miljoen ofwel 51,27 procent.

In 2020 nog slechts 29 procent Papua’s

Het is aannemelijk dat de jaarlijkse groeicijfers voor de verschillende etnische groepen zich zullen voorzetten, tenzij de Indonesische regeringvliegveld Sentani tot grote politieke veranderingen overgaat, zegt de Australische onderzoeker Dr. Jim Elmslie. Nog steeds trekken niet-Papua migranten naar Papua vanwege de economische mogelijkheden. Als de Papua-bevolking van 1,7 miljoen blijft groeien met jaarlijks 1,84 procent, zullen er 2,1 miljoen Papua’s in 2020 zijn. De niet-Papua bevolking zal gemiddeld met 10,8 procent zijn toegenomen tot 5,1 miljoen. De door Elmslie voor 2020 voorspelde verhouding  is 28,99 procent Papua’s tegen 71,01 procent niet-Papua’s. Het gemiddelde jaarlijkse groeipercentage bij de Papua’s zal waarschijnlijk niet toenemen (en mogelijk zelfs afnemen) als gevolg van de slechte gezondheidszorg, de HIV/AIDS-epidemie en voortgaande economische en sociale marginalisering. Veel Papua’s moeten van hun traditionele grondgebied verhuizen in verband met mijnbouw en de komst van migranten uit Java en Sumatra en Oost-Indonesië.

Details van Papua-bevolking in West-Papua

Van 96,09 procent van de bevolking in 1971 zal het percentage Papua’s in 2020 tot slechts 28,99 procent van de bevolking verminderd zijn; een kleine minderheid in eigen land. aankomsthal Sentani AirportIn de provincie West-Papua (de vroegere Vogelkop) heeft het Indonesische Centraal Bureau voor de Statistiek (BPS) bij de Census 2010 voor het eerst ook de Papua-etniciteit in de nationale volkstelling opgenomen. Op 11 januari 2011 meldde BPS-hoofd voor West-Papua, Tanda Sirait, in Manokwari dat er 760.000 etnische Papua’s in het gebied wonen, goed voor 51,67 procent van de bevolking. Daarvoor werden zes criteria gehanteerd. Tot ‘etnische’ Papua’s worden gerekend personen van wie een of beide ouders Papua zijn of op grond van de wet (adat) daartoe gerekend worden. Er zijn gedetailleerde gegevens over de Papua-bevolking bekend, zoals het niveau van het onderwijs en welzijn. Dit zal in grote mate bijdragen aan de uitvoering van de programma’s van de provinciale overheid in West-Papua en Papua in het kader van de speciale autonomie voor de Papua’s. Details over de Papua-bevolking in de provincie Papua zijn nog niet bekend. Sinds de Indonesische onafhankelijkheid in 1945 zijn in het land zes keer volkstellingen gehouden:  in 1961, 1971, 1980, 1990, 2000 en 2010.

Lees ook:
- Rapport West Papuan Demographic Transition and the 2010 Indonesian Census van het Centre for Peace and Conflict Studies (PDF). 
- Gegevens van het Indonesische Centraal Bureau voor de Statistiek BPS per provincie (pdf)