Conferentie over culturele diversiteit Papua

Circa 300 academici, onderzoekers, museumdirecteuren, diplomaten, mediaprofessionals, deskundigen op het gebied van cultuur en toerisme en andere geïnteresseerden zullen van 8 tot 11 november 2010 in Jayapura een internationale conferentie over de culturele diversiteit van Papua binnen het scala van andere Indonesische culturen bijwonen. De bijeenkomst vindt plaats in de Sasana Krida en Sasana Karya van het kantoor van gouverneur Barnabas Suebu van de Indonesische provincie Papua. Onder de sprekers bevinden zich onder anderen Sjoerd Jaarsma (directeur PACE), Nancy Jouwe (oud-directeur PACE, zelfstandig cultuurconsulent) en Jaap Timmer (Macquarie University, Australië, Raad van Advies PACE). De deelnemers aan de ICPCD conferentie komen voornamelijk uit Papua, Indonesië en uit landen binnen de Melanesische culturele context zoals Papua-New-Guinea, New-Caledonië, Oost-Timor, Fiji, en Vanuatu.

Enorme culturele diversiteit

Het Indonesische deel van Nieuw-Guinea is de thuisbasis van een enorme diversiteit van ongeveer 250 etnische en taalkundige groepen, waarbij elke groep specifieke kenmerken heeft met een van de vergaderzalenzijn eigen tradities. Deze enorme culturele diversiteit manifesteert zich als zowel materieel als immaterieel culturele erfgoed. Materieel erfgoed omvat, maar is niet beperkt tot, voorwerpen van levensonderhoud, transport en architectuur, terwijl immaterieel erfgoed zaken als taal, spiritualiteit, normen en waarden, sociale organisatie, en lokale kennis omvat. De rijkdom van de culturele diversiteit in Papua is deels een gevolg van de creatieve tactieken van inheemse Papua’s om zich aan te passen aan hun natuurlijke en sociale omgeving.  Vanuit een antropologische oogpunt behoort de inheemse bevolking van Papua tot de Melanesische cultuur, die zich uitstrekt van de Molukken en het westen van het eiland Nieuw-Guinea tot de Solomon Eilanden, Fiji, Vanuatu en Nieuw-Caledonië in het oosten. De mensen die in dit uitgestrekte gebied leven, beschikken over gemeenschappelijke culturele kenmerken. Ook de uitdagingen die zij tegenkomen met betrekking tot het behoud van hun culturen en talen vertonen grote overeenkomst.

Uitdagingen en problemen

De inheemse bevolking van Papua wordt momenteel geconfronteerd met verschillende uitdagingen en problemen die te wijten zijn aan vele factoren, zoals verstedelijking,kantoor gouverneur Jayapura migratie, werkgelegenheid mobiliteit en globalisering. Als gevolg daarvan zijn de meeste van de 250 culturele groepen en talen in gevaar en dreigen zelfs te verdwijnen. De regering van de provincie van Papua heeft opgeroepen tot concrete acties om de culturele diversiteit en identiteit van de inheemse Papua's te behouden. De maatregelen voor een duurzame ontwikkeling van Papua houden onder meer de ondersteuning in van inheemse kennis, lokale waarden en uiteenlopende culturele uitingen. Dit standpunt is in overeenstemming met het UNESCO-verdrag betreffende de bescherming en bevordering van de diversiteit van culturele expressie. De conferentie over de culturele diversiteit van Papuain the mosaic of Indonesian cultures zal een reeks aanbevelingen opstellen voor zowel de nationale regering als het bestuur op regionaal / provinciaal niveau. 

Behoud culturele diversiteit

De conferentie stelt zich ten doel om de culturele diversiteit van Papua ten volle te erkennen en waarderen, het versterken van het behoud en de bevordering van Papua cultureelconferentie ICPCD erfgoed in al zijn vormen (materiële en immateriële, roerende en onroerende) en het bevorderen van de dialoog tussen de naburige landen en regio's. In de sessie over het materieel cultureel erfgoed spreekt Nancy Jouwe over de overdracht van kennis over traditionele Papua-kunst. PACE-directeur Sjoerd Jaarsma behandelt vervolgens de pogingen om het tastbare culturele erfgoed te behouden en de wijze waarop toegang tot documenten kan worden verkregen. Dit gedeelte wordt afgesloten door mevrouw Marion Struck-Garbe (Pazifik Netzwerk, Universiteit van Hamburg) die de rol behandelt van de moderne kunst (schilderen) in het behoud van de culturele identiteit en het gevoel van de gemeenschap. Zij maakt daarbij een vergelijking tussen Papua en het buurland Papua-New-Guinea. De conferentie in Jayapura is georganiseerd door het bestuur van de provincie Papua in samenwerking met het ministerie van Cultuur en Toerisme in Jakarta en de Indonesische afdelingen van de VN-organisaties UNDP en UNESCO.

Links:
Website van de organisatie ICPCD.
YouTube-kanaal ICPCD.