In memoriam Ineke de Vries, medeoprichter PACE

Op zaterdag 7 november 2009 is Ineke de Vries overleden. Ineke was één van de meest markante oprichters van Stichting Papua Cultureel Erfgoed (PACE). Ineke kenmerkte zich door een gepassioneerde belangstelling voor Papua en een grote betrokkenheid met de Papua’s en hun cultuur. Vanuit deze betrokkenheid was zij ook vanaf het eerste begin bezig met het werk van de stichting. Toen in 1999 vanuit de Nederlandse Vereniging voor Oceanië Studies (NVOS) een grote bezorgdheid werd uitgesproken over de toekomst van de Nederlandse collecties van erfgoed uit Papua was zij direct bereid om hierover mee te denken. Het was vooral haar inzet die er voor zorgde dat de ontwikkelde initiatieven zich niet beperkten tot het behoud van de Nederlandse collectie, maar zich uitstrekten tot het ontsluiten van deze collectie richting Papua.

Ineke in documentaire 'Paikeda - Mens in steen'Met haar handtekening onder de oprichtingsakte van Stichting Papua Cultureel Erfgoed trad zij op 18 september 2001 aan als eerste voorzitter van Stichting Papua Cultureel Erfgoed. Zij nam haar werk in deze zeer serieus en was in de daarop volgende jaren niet alleen als bestuurder, maar ook als vrijwilliger zeer actief en onvermoeibaar betrokken bij het werk van de stichting. Zij bezocht mensen die met hun collectie konden bijdragen aan de ontsluiting van erfgoed, beschreef binnengekomen voorwerpen, legde contacten met instellingen en enthousiasmeerde mensen binnen en buiten haar netwerk van vrienden en kennissen. Een belangrijk deel van Ineke’s werk voor de stichting waren haar reizen naar Papua. Vanaf 2000 reisde zij voor PACE meerdere malen naar Papua waarbij zij mensen uitlegde waar PACE voor stond, de mogelijkheden voor samenwerking met lokale universiteiten en hogescholen in kaart bracht, en uiteindelijk samenwerkingsovereenkomsten sloot.

Ineke spreekt op Papua met lokale bevolkingIn 2004 trad zij terug als voorzitter en nam afscheid van haar werkzaamheden voor PACE. Zij was in deze keuze even recht door zee als in alles wat zij deed. Het was een besluit dat betreurd werd, maar uiteraard geaccepteerd en gerespecteerd. In de jaren sindsdien bleef zij – zij het op enige afstand – geïnteresseerd en betrokken bij het werk van de stichting. Haar kennis van zaken omtrent het gebied, de Papua gemeenschap in Nederland en de mensen die er werkten en gewerkt hadden, bleef van groot nut. Eind 2008 reisde zij naar Papua, haar laatste keer, zo zou blijken.


beeld uit video met InekeIn oktober 2009 deelde zij haar omgeving mee dat zij terminaal ziek was. Zij nam eind oktober afscheid van vrienden en kennissen en liet toen haar documentaire
'Paikeda – Mens in steen' nogmaals zien. Een film waar zij immens trots op was. Zij liet daarin zien hoe belangrijk Papua cultureel erfgoed is en hoe zij  opereert in haar zoektocht.  Een echte ’Amsterdamse’  in de Wisselmeren. Na haar afscheidsbijeenkomst trok zij in een hospice waar zij na zeer korte tijd overleed. Ondanks de aankondiging komt haar overlijden als een schok en laat zij een grote leegte achter. Zij was niet alleen een markante persoonlijkheid maar ook een onvermoeibare pionier. Wij zullen haar missen.

Ineke de Vries - * Hilversum, 1 november 1939 –   Amsterdam, 7 november 2009 

De foto's zijn afkomstig uit Ineke's documentaire 'Paikeda - Mens in steen'.