Lezing over PACE bij overdracht zendingsarchieven

Tijdens het tweedaagse seminar ter gelegenheid van de overdracht van het religieuze erfgoed van de Raad voor de Zending, voorheen bekend als de Hervormde zendingsarchieven van Oegstgeest, aan Het Utrechts Archief in Utrecht heeft directeur Sjoerd Jaarsma van PACE op 9 april 2010 een lezing gegeven over het werk van de stichting Papua Cultureel Erfgoed. De Indonesische gasten konden kennis nemen hoe ze via de website van PACE digitaal toegang kunnen krijgen tot het erfgoed uit het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea. Tevens was het door PACE gepresenteerde model van een virtueel museum een interessante eye-opener voor de meeste aanwezige kerkhistorici en zendingsmensen. Tijdens het seminar werd door het Utrechts Archief ook de inventarisatie van de zendingsarchieven online gepresenteerd.

Digitale toegankelijkheid
Sjoerd Jaarsma vertelt zijn toehoorders eerst iets over de geschiedenis van PACE. 'De stichting werd in 2001 opgericht om de mogelijkheid voor digitale toegang tot de bestaande institutionele collecties te creëren, enSjoerd Jaarsma houdt lezing om informatie en kennis over Papua-culturen beschikbaar te maken in het huidige Indonesisch Papua met behulp van de mogelijkheden van internet. Vanaf de oprichting is het doel van de website geweest om de ingezamelde materialen te tonen in drie talen, Nederlands, Engels en Indonesisch. De eerste afspraken om het werk van PACE in Papua zelf toegankelijk te maken werden gemaakt met universiteiten en theologische scholen in Papua. Tussen 2008 en 2010 werd een nieuwe website gebouwd. De Nederlandse, Engelse en Indonesische sites bestaan uit een verzameling van artefacten, boeken, kaarten en documenten, een film-, foto- en audiocollectie, uitgebreide zoekmogelijkheden en een apart gedeelte dat toegang geeft tot nieuws en achtergrondinformatie over de Papua-geschiedenis en -cultuur. Digitale toegang is niet alleen een doel op zich, maar is ook het begin van een discussie over de repatriëring van de fysieke collectie zelf. PACE wil op termijn haar eigen collectie repatriëren. De belangrijkste doelgroep voor ons werk zijn de Papua's zelf, zowel de inheemse volken in Papua en de Papua's in Nederland, als andere groepen van Papua's die in de diaspora over de hele wereld zijn uitgezwermd.'

Het Papua Portal
'Momenteel zijn we bezig met het Papua Portal, een gezamenlijke inspanning van PACE en het Tropenmuseum in Amsterdam', vervolgt Sjoerd zijn betoog. 'Het gaat om zo'n 500 objecten van onze eigen collectie en 2.000 objecten van de collectie van het zendingsdocument uit 1857Tropenmuseum. Belangrijker is dat de website contextuele informatie zal geven over objecten, culturen en de geografie van Papua. Bijvoorbeeld als ik zou kijken naar een bijl zou ik informatie kunnen vinden over het maken en het gebruik van een bijl, kan ik op zoek gaan naar andere objecten die worden gebruikt in combinatie met een bijl, en ik zou links naar de belangrijkste literatuur over een bijl kunnen vinden. Het Papua Portal zal een open bron worden. Elke instelling met een Papua-collectie kan zich bij het portaal aansluiten en in ruil daarvoor gebruik maken van de beschikbare achtergrondinformatie voor haar eigen site. Gebruikers van de site kunnen als ze zijn geregistreerd extra informatie leveren, die te gebruiken is voor eigen doeleinden. Bovendien kan met andere gebruikers over de inhoud van de site worden gediscussieerd. Kortom, Papua Portal kan als een sociaal medium gaan functioneren', aldus Sjoerd Jaarsma.

Erfgoed voor Papua
'Erfgoed voor Papua is een voorlopige werktitel voor wat een van onze grootste inspanningen tot dusver zal zijn.
Het doel van het project is het opzetten van een counterpart-organisatie in Papua die het werk dat we aan het doen zijn zelf kan verrichten en kan uitbreiden. In de komende acht jaar hopen we dat niet alleen mensen uit Papua worden opgeleid, maar dat ook gewerktProtestantse zending in Nieuw-Guinea in 1942 wordt aan de verdere uitbreiding van de digitale middelen en de repatriëring van delen van de Nederlandse collecties van Papua-erfgoed. Onze Papua-counterpart zal zich zelf met name bezig houden met de ontwikkeling van educatieve bronnen over de lokale culturen, zodat basisscholen en middelbare scholen en ook NGO's kunnen profiteren van een toename van de beschikbare kennis en informatie. Als dat lukt, zou de huidige rol van de PACE grotendeels overbodig worden omdat onze Papua-counterpart het meeste van ons werk net zo goed kan doen en waarschijnlijk zelfs beter. Maar wat we hier ook doen, we moeten ervan bewust zijn dat PACE alleen maar kan faciliteren. Hoewel Papua-erfgoed voor een deel gemeenschappelijk erfgoed is, zijn het de Papua's zelf die de waarde bepalen van wat er beschikbaar wordt gesteld. Erfgoed kan de culturele identiteit versterken, echter alleen op de manier waarop het wordt gewaardeerd', houdt Sjoerd Jaarsma tot besluit zijn gehoor voor.

Zie ook: Duizenden mensen vieren een eeuw Jayapura