‘MuMa online’ wordt op 3 oktober gepresenteerd

Het Moluks Museum zal op zondag 3 oktober 2010 haar digitaliseringsproject ‘MuMa online’ presenteren. Het gaat om de Ontsluiting & Presentatie van de Collecties, Molukse archieven, Het Molukse perspectief in oorlogstijd en Molukse pelaverbanden. Een schat aan informatie over de Molukse geschiedenis en cultuur komt via het internet (online) beschikbaar. Foto’s, objecten, archieven, beschrijvingen van het audiovisuele archief, een historische databank en de gehele bibliotheekcollectie zijn na 3 oktober online te raadplegen. Bijzonder zijn de ruim 45 gefilmde interviews die recentelijk zijn afgenomen bij Molukse ouderen in Nederland en in Indonesië en een beeld geven van het Molukse perspectief in oorlogstijd. De projecten zijn mogelijk gemaakt door subsidies voor van Het Gebaar en Erfgoed van de Oorlog (ministerie van VWS).

Schat aan informatie

Steeds meer musea en archieven maken het mogelijk om thuis via internet hun collecties te doorzoeken. Digitalisering verovert de wereld en het MuMa doet volop mee. Een schat aan informatie zal via de eigen MuMa-website toegankelijk worden als de collecties online gaan. Net als  PACE (Papua Cultureel Erfgoed) is het MuMa partnerDe website Erfgoed van de oorlog in de website Indië in oorlog. Sinds 2005, toen de fotocollectie van het MuMa via de website Het Geheugen van Nederland voor iedereen beschikbaar kwam en de gegevens van de eerste generatie openbaar werden op website De Aankomst, hebben we niet stil gezeten De online collecties van het MuMa betreffen de volledige fotocollectie, gegevens en foto’s van objecten, beschrijvingen van archiefstukken, van het audiovisuele archief, een historische databank en de gehele bibliotheekcatalogus. Ook komt het Interviewproject Het Molukse perspectief in oorlogstijd via internet beschikbaar. Museum Maluku heeft 45 interviews gehouden met Molukkers over hun ervaringen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Er is met mensen gesproken die in Nederland wonen, maar ook met Molukkers in Indonesië. De geïnterviewden komen uit meerdere lagen van de bevolking en hebben verschillende religieuze achtergronden. Uit het project komt duidelijk naar voren dat Molukkers in Indonesië vaak een ander verhaal en perspectief hebben dan Molukkers in Nederland.

Overzicht dorpen op de Molukken

Het vooruitzicht dat de volledige collectie online komt, maakt het MuMa ook een interessante partner voor overkoepelende websites als Indië in oorlog en Vijf eeuwen Migratie. Via Indië in oorlog kan men de collecties van diverse belangrijke erfgoedinstellingen doorzoeken op materiaal over Indië en de Molukken.De website Vijf eeuwen migratie De site is zeer illustratief met kaarten en tijdlijnen en biedt uitgebreide achtergrondinformatie. De website Vijf eeuwen migratie biedt informatie over de geschiedenis van nieuwkomers in Nederland vanaf 1580 tot heden. Hier is ook een filmpje over Schattenberg te zien uit het MuMa-archief. Zodra de MuMa-collecties online zijn, wordt ook de deelname aan bovengenoemde websites uitgebreid. Op het gebied van cultuur leeft het pelaverwantschapssysteem nog steeds sterk, ook onder jongeren. De nieuwe interactieve website Molukse pelaverbanden* biedt een overzicht van alle dorpen op de Molukken en hun pelaverbanden. Voor de tweede generatie in Nederland wordt de situatie ingewikkelder, omdat de pela-genoten dikwijls in dezelfde woongemeenschap leven, terwijl in de Molukken de pela-genoten ver van elkaar wonen. Bij samenkomsten zoals doop, belijdenis, huwelijk en begrafenis wijst men elkaar de pela-genoten aan en laat ze met elkaar kennis maken. In de Molukken gaat de pela soms zo ver dat de bewoners van de verschillende pela-dorpen elkaar als broer en zus beschouwen. Dit laatste impliceert dat een huwelijk tussen deze ‘bloedverwanten’ door de ‘adat’ (gewoonterecht) verboden is en nauwelijks voorkomt. Pela overstijgt de godsdienst, want zo zijn er pela’s van islamitische en christelijke dorpen. 

Museum Maluku
Kruisstraat 313
3581 GK Utrecht
Tel:  030- 2367116.
zo.  3 oktober 14.00-17.00 uur
 
* nog niet onair

Programma:
12.00 museum open
14.00-14.05 welkom
14.05-14.25 ‘MuMa online’ door Nanneke Wigard
14.25-15.00 ‘Het Molukse perspectief in oorlogstijd’ door Ron Habiboe
15.00-15.30 pauze
15.30-15.45 ‘Interviewen in de praktijk’ door Jeanny Vreeswijk-Manusiwa
15.45-16.15 tafelgesprek met geïnterviewden
16.15-16.30 uitreiking van dvd’s aan geïnterviewden
16.30-16.45 afsluiting