Papua Pride wil naar toekomst kijken

Het is dit jaar veertig jaar geleden dat in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea de zogeheten ‘Daad van Vrije Keuze’ werd gehouden. Bij deze omstreden volksstemming kozen de 1025 geselecteerde kiesmannen voor aansluiting bij Indonesië. Op 28 november 2009 willen we in de Jacobikerk in Utrecht deze gebeurtenis uit het verleden aangrijpen om vooral ook te kijken naar wat wij in de huidige situatie voor Papua kunnen doen.

 

foto Anoek de GrootPapua op de kaart zetten

De stichtingen PACE, HAPIN, Pro Papua en Papua Lobby organiseren gezamenlijk de manifestatie Papua Pride met het doel om Papua op de kaart te zetten. Welk potentieel hebben de Papua’s om hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen? Middels thema’s als onderwijs en landrechten moet duidelijk worden wat er op cultureel, economisch en sociaal gebied is gebeurd in de veertig jaar na de ‘Daad van Vrije Keuze’. Veel Papua’s voelden zich destijds in 1969 bedrogen omdat hen door de Nederlandse koloniale bestuur onafhankelijkheid was beloofd.

Akkoord van New York

De politieke afwikkeling van onze laatste koloniale erfenis in Indië kwam in 1962 in een stroomversnelling en uiteindelijk tot een climax. De internationale politieke machts- en krachtsverhoudingen en de doorslaggevende rol van de Verenigde Staten daarin bracht de Nederlandse regering tot de ondertekening van het Akkoord van New York. Voor radio en tv sprak ministerpresident Jan de Quay die dag een rede uit met de slotwoorden: ‘Wie trouw zijn werk in het belang van eigen land en volk blijft verrichten behoeft niet te vrezen. Blijft gezamenlijk aan het welzijn van uw volk bouwen. De gedachten en de beste wensen van het Nederlandse volk zullen U hierbij vergezellen. Moge God u bewaren’. Daar konden de Papua’s het mee doen.

Nieuwe openheid

foto Anoek de GrootNederlands Nieuw-Guinea kwam in 1963 met de Papua’s onder Indonesisch bestuur. Dat bestuur werd in 1969 nog eens door een volksraadpleging bekrachtigd onder supervisie van de Verenigde Naties. Na de val van Suharto in 1998, hebben de Papua’s de nieuwe openheid aangegrepen om zich te uiten en te organiseren. Ze hebben discussiebijeenkomsten en congressen georganiseerd, er zijn organisaties opgezet en er worden weer plannen gemaakt voor de toekomst (scholing, business, democratie). Na jarenlange isolatie en onderdrukking gaat dit proces logischerwijs gepaard met veel vallen en weer opstaan.

U kunt het evenement Papua Pride zelf bijwonen. Het voorlopige programma staat hieronder. Daar vindt u ook de mogelijkheid tot inschrijving. Het bijwonen van het dagprogramma kost € 7,50 (van 12.00-17.00 uur) en het hele programma (inclusief eten) kost € 17,50.

Programma Papua Pride

Datum: 28 november 2009
Lokatie: Jacobikerk (St Jacobsstraat 171 3511 BP) Utrecht

11.00 - 11.45 Inloop/ontvangst
11.45 - 12.00 Opening
12.00 - 12.45 40 jaar na de ‘Daad van Vrije Keuze’, 1969-2009
interieur JacobikerkPieter Drooglever       
12.00 - 13.30 Onderwijs in Papua, vervolg van de conferente in Gau (januari 2009) 
Friedrich Tometten 
13.30 - 14.15 Transparantie in beleid van lokale overheid in Papua
Fransiska Nujuyanan (Forpammer) 
14.15 -14.30 Pauze
14.45- 15.30 Culturele rechten in Papua
Kees van der Meiracker (Papua Lobby)
15.30 - 16.15 De (toekomstige) rol van vrouwen in de ontwikkeling van Papua
16.15 - 16.45 Pauze
16.45 - 17 30 The Papua Road Map. Negotiating the past, improving the present and securing the future. (Dialoog en toekomst van Papua. Het onderhandelingen in het verleden, het verbeteren in het heden en het veiligstellen in de toekomst) Lezing in het Engels.
 Muridan Widjojo
17.30 - 18.15 Discussie met panelleden  Vien Sawor (Rajori, West Papua Courier), Fransiska Nuhuyanan (Forpammer), Maarten Haverkamp (CDA) en Wytske Inggamer (Hapin) onder leiding van Nancy Jouwe & Albitha Wambrauw
18.15 - 19.30 Indonesisch buffet
19.30 - 21.30 Jamsessie Papua-muzikanten

Bron foto 1 +2: Anoek de Groot, zie website http://www.anoekphotography.com