Overzicht

Resultaten: 1408
ObjectcodePersoonsorteerpictogramTitel
BK / 171 / 8New-Guinean studies, informations, discussions
BK / 171 / 9Nieuw Guinea Koerier; onafhankelijk dagblad voor Ned. Nieuw Guinea.
BK / 171 / 10Nieuw Guinea Koerier; onafhankelijk dagblad voor Ned. Nieuw Guinea.
BK / 171 / 11Zendingsblad
BK / 171 / 12De stem van Ambon.
BK / 171 / 13Zd, het zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
BK / 171 / 15Kerkblad van de Evangelisch Christelijke Gemeenten Hollandia en Hollandia-Binnen.
BK / 171 / 16Kerknieuws. Veertiendaagse mededelingen van de Nederl. Spr. Evang. Chr. Gemeente SORONG
BK / 171 / 17Serikat.
BK / 171 / 18Hervormde zending
BK / 171 / 19Perubuhan Bewindsregeling Nieuw Guinea; Rentjana Undang.
BK / 171 / 20Atas nama seri baginda ratu!
BK / 171 / 21Persidangan 1959 - 1960 - 5970. Memorie van toelichting, Keterangan menteri kepada Parlemen nr. 3
BK / 174 / 19Kitab Suci Perjanjian Baru. Pengantar teks dan catatan singat.
BK / 174 / 30Netherlands New Guinea. A people on the way to self-determination.
BK / 174 / 32Papoea, Grondige veranderingen.
BK / 174 / 34Impactstudie medefinancieringsprogramma Azië, India en IIndonesië
BK / 174 / 39Development Programme of Four Dioceses.
BK / 174 / 41De Papoease identiteit; versterken of vergeten.
BK / 174 / 42Keluarga Berencana untuk Paramedis. Edisi 1991.
BK / 174 / 43Negara Kesatuan Republik Indonesia. Irian Barat tetap dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BK / 174 / 44Conceptbrief aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking van de Tweede Kamer. Irian Jaya in Ontwikkeling.
BK / 186 / 1Handelingen Nieuw-Guinea Raad: 1e, 2e, 3e, 4e, 5e en 7e vergadering. 2e verg. tevens met Maleise tekst.
BK / 186 / 2Handelingen Nieuw-Guinea Raad: 8e en 9e vergadering. Tevens met Maleise tekst.
BK / 186 / 3Handelingen Nieuw-Guinea Raad: 10e, 12e, 13e en 14e vergadering. Tevens met Maleise tekst.