Overzicht

Resultaten: 1408
ObjectcodePersoonTitelsorteerpictogram
BK / 40 / 118Arfan, A.De Papoea's roepen Nederland.
BK / 40 / 170Held, G.J.De Papoea, cultuurimprovisator
BK / 174 / 41De Papoease identiteit; versterken of vergeten.
BK / 247 / 54Goudswaard, A.De Papoewa's van de Geelvinkbaai.
BK / 146 / 116Voorhoeve, R.De pionier van Sentani
BK / 186 / 125Luymes, J.De plaatsgehad hebbende grensbepaling tusschen het mandaatgebied en Nederlandsch Noord Nieuw-Guinee
BK / 39 / 3De posterijen (P.T.T.) in Nieuw Guinea.
BK / 40 / 192Vlamynck, J.De redder der Kaja-Kaja's
BK / 40 / 78Reeskamp Jr., G.A.De regenfluiter
BK / 151 / 116Kan, C.M.De reis der Soerabaija naar NieuwGuinea, 11 nov. 1875 - 20 maart 1876 (met een kaart).
BK / 1000 / 46Leupe, P.A.De reizen der Nederlanders naar Nieuw-Guinea en de Papoesche eilanden in de 17de en 18e eeuw.
BK / 10 / 17De Roepstem volgend.
BK / 1000 / 57De Ronde-tafelconferentie. Interimrapport Commissie van Overleg Zuid-Molukkers-Nederlanders. Historisch overzicht eerste deel.
BK / 140 / 1De Rum-Serams op Nieuw-Guinea of het Hinduïsme in het Oosten van onzen archipel
BK / 140 / 134Horst, D.W.De Rum-Serams op Nieuw-Guinea of het Hinduïsme in het Oosten van onzen archipel
BK / 10 / 66Kan, C.M.De samenhang tusschen Mac Cluergolf, Geelvinkbaai en Argoenibocht
BK / 40 / 310De Serafijnse Tifa
BK / 13 / 8Hermans, A.A.M.De Sibilvallei en haar bevolking.
BK / 40 / 283De situatie in West Irian (1981)
BK / 1000 / 77Hermkens, Anna-KarinaDe Sociale Betekenis en Materiële Cultuur.
BK / 171 / 12De stem van Ambon.
BK / 40 / 302De Tifa