Overzicht

Resultaten: 158
ObjectcodePersoonTitel
DO / 140 / 2Harzen, G.A.Verslag der verrichtingen van de veldpatrouille uitgezonden voor het zoeken van een water- en landverbinding vanaf de Noordkust van Nieuw-Guinea naar de Wisselmeren in het Centrale Bergland langs de Siriworivier.
DO / 140 / 4Dijk, H. vanAlgemeene memorie van overgave onderafd. Midden Vogelkop 1939
DO / 140 / 6Lassaqur?e, G. deMemorie van overgave onderafd. Jappen - Groep 1932
DO / 140 / 7Huizenga, L.H.Memorie van overgave onderafd. Jappen - Groep 1927
DO / 140 / 8Halie, N.Memorie van overgave onderafd. Hollandia 1926 - 1930
DO / 140 / 9Philipsen, W.Memorie van overgave onderafd. Hollandia 1932
DO / 140 / 10Kramps, J.G.H.Memorie van overgave onderafd. Hollandia 1936
DO / 140 / 11Gerretsen, W.J.Aanvullende memorie van overgave onderafd. Hollandia 1937
DO / 140 / 12Wollrabe, H.F.H.Memorie van overgave Sarmi 1939
DO / 140 / 14Berg, W.F. van denMemorie van overgave Sarmi 1938 - 1940
DO / 140 / 88Hasselt, F.J.F. vanAan de lezeressen en lezers van het orgaan van de Classikale Zendings-Vereeniging n de classis Zwolle
DO / 140 / 89Een bezoek aan de Humboldtsbaai (slot)
DO / 140 / 90Hartweg, F.W.Biakkische Lieder und Gesänge
DO / 140 / 91De mijnwetgeving van Nederlandsch- en Australisch Nieuw-Guinea
DO / 140 / 92Statuten en huishoudelijk reglement van de Stichting Immigratie & Kolonisatie "Nieuw-Guinea"
DO / 140 / 93Gjellerup, K.De Saweh-stam der Papoea's in Noord Nieuw-Guinea
DO / 140 / 94Hasselt, F.J.F. vanEen boom met doodende kracht
DO / 140 / 95Hasselt, F.J.F. vanEene vredesconferentie aan den voet van het Arfak-gebergte
DO / 140 / 96Neef, Albert J. deHeidendom op Nieuw-Guinee
DO / 140 / 97Clerq, F.S.A. deHet gebied der Kalana fat of vier Radja's in Westelijk Nieuw-Guinea
DO / 140 / 98Halie, N.Het hoofdenvraagstuk in Noord-Oost Nieuw Guinee
DO / 140 / 99Feuilletau de Bruyn, W.K.H.Korte aantekeningen nopens de Kaja-kaja aan de Noord-West-rivier (Nieuw-Guinea)
DO / 140 / 100Laatste berichten uit Nieuw-Guinea
DO / 140 / 101Gunning J.H.Zn, J.W.De zending op Nieuw-Guinea en eenige omliggende eilanden
DO / 140 / 102Roest, J.L.D. van derLief en leed uit de zending op Nieuw-Guinea