Dag over Papua-cultuur op 6 februari in Den Haag

Op zaterdag 6 februari 2010 vindt vanaf 10.30 uur in de Christus Triumfatorkerk in Den Haag een speciale dag over Kunst en cultuur in Papua plaats. Voor de bijeenkomst zijn twee gasten uit Papua uitgenodigd om hun visie over dit onderwerp te komen geven. Aloysius Nafurbenan zal een overzicht geven van de Kunst en cultuur in Papua en Hans Scroyer zal vertellen over de zang en muziek in Papua. In de middag zijn er vier werkgroepen die zich bezig houden met Schilderijen, Kerkelijke kunst, Zang en de Erfenis van Arnold Ap.

Op de Cultuurdag is er aandacht voor het leven, leden van dansgroep Mambesaksamenleven en alles wat daar bij hoort: de tradities, gewoonten, de taal, de verhalen, muziek, dans. In de cultuur drukt zich het eigene van een volk uit. De kunst (schilderkunst, houtsnijkunst, de zang en muziek) heeft de cultuur als achtergrond. De kunst is gevoelig, zij registreert en reageert.
Vragen die bij organisatoren opkwamen, zijn:
-Wat is kenmerkend voor de cultuur van Papua?
- Wat verandert er in de samenleving?
- Hoe bewaren de Papua’s hun eigenheid en identiteit?
- Is er binnen Indonesië ruimte voor hun cultuur?
- Wat zijn de gevolgen van de globalisering?
- Wat wil de kunst in Papua tot uitdrukking brengen?
- Wat zijn de ontwikkelingen na de dood van Arnold Ap?

De inleiders uit Papua:
Aloysius Nafurbenan houdt zich
momenteel bezig met het stimuleren van de eigen Papua-cultuur via scholen en trainingen van onderwijzers. Hij was tot voor kort directeur van het Museum Negeri in Waena en hoofd van de Akademi Kesenian.
Hans Sroyer is ambtenaar bij de dienst voor maatschappelijk welzijn van de provincie Papua. Hij is een autodidact op het gebied van Papua-muziek en liedkunst. Sroyer heeft verschillende albums op zijn naam staan.

Programma 6 februari (pdf):  
o.l.v. dagvoorzitter Betty Ireeuw-Kaisiëpo
10.30 uur Ontvangst met koffie of thee
11.00 uur Opening door Zachi Sawor.
Kunst en cultuur in Papua, een overzicht
door Aloysius Nafurbenan
Intermezzo door Mambesak Nederland
12.00 uur Korte bijdragen
van Gerson Kaigere, Mirjam Korse en Demi Koerni
13.00 uur Lunch
14.00 uur Zang en muziek in Papua
door Hans Sroyer en Siegfried Zöllner15.00 uur Werkgroepen
1. Kijken naar schilderijen
met Aloysius Nafurbenan en Gerson Kaigere
2. De erfenis van Arnold Ap
met Mambesak en Demi Koerni
3. Kerkelijke kunst
met Mirjam Korse en Siegfried Zöllner
4. Zingen: van lagu/musik asli tot popmuziek
met Hans Sroyer en Hindrik van der Meer
16.00 uur Conclusies van deze dag – en verder
16.30 uur Afsluiting met zang en gebed, Frank Hubatka

Plaats en route:
De Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154 (hoek Laan van Nieuw Oost-Indië), is het beste te bereiken met het openbaar vervoer: vanaf Den Haag C.S. met de tram , lijn 2 richting Voorburg/Leidschendam of lijn 6 richting station Mariahoeve, in beide gevallen uitstappen bij de 2e halte, Oostinje, daarna is het nog 2 minuten lopen (witte kerktoren).

Aanmelden:
Zou u zich zo spoedig mogelijk willen aanmelden, uiterlijk voor 1 februari? Dat kan via de email: jandurwijnia@hotmail.com of schriftelijk: Trijntje Huistra, Mr. P.J. Troelstraweg 132, 8919 AD Leeuwarden, of telefonisch bij Trijntje Huistra, tel. 058 2661307 of Henk van der Steeg, tel 0570 560949.
Kosten:
Natuurlijk zijn aan deze bijeenkomst kosten verbonden. Wij vragen eenvrijwillige bijdrage, met als richtbedrag gemiddeld Euro 10,-- per persoon.U kunt het bedrag van tevoren storten op ons gironummer 2889923, t.n.v.Papua Solidariteitsdagen, Mr. P.J. Troelstraweg 132, Leeuwarden. Maar umag ook ter plekke uw bijdrage in de doos stoppen. 

Organisatie:
Papua Solidariteitsdagen, Wageningen
Met ondersteuning van: Kerk in Actie, HAPIN, West Papua Netzwerk (Duitsland), Papua Vrouwenvereniging Nederland, COPAN en PACE.

Verder werken mee:
Musa Gerson Kaigere, Leiden, deskundig op het gebied van Papua kunst;Mirjam Korse, Maastricht, bekend met kerkelijke kunst in Papua; Siegfried Zöllner, Duitsland, bekend met de cultuur in het Centrale Bergland; Betty Ireeuw-Kaisiëpo, Delft, dagvoorzitter; Demi Koerni, Deventer, mede-oprichter van Mambesak en van Teater Kristen Jayapura, beeldend kunstenaar.