Sponsors en donoren

    SenterNovem ondersteunde het project 'Digitale ontsluiting Papua in Nederlandse musea' (samenwerking tussen PACE en het Tropenmuseum). 
   


Het ministerie van VWS ondersteunde het project 'Mondelinge Geschiedenis' dat bestond uit: 
het afnemen van nieuwe interviews (Papua’s in Diaspora) en het 
digitaliseren van bestaande interviews (van Nederlands Nieuw-Guinea tot Irian Jaya). Daarnaast steunde het ministerie
het project 'Digitale Papua Bibliotheek' voor het digitaliseren van documenten uit de periode 1950-1962.

Mondriaan Stichting   De Mondriaan Stichting ondersteunde in 2004 en 2005 het tot stand komen van de videotheek van de stichting.

    Metamorfoze is een initiatief van de Koninklijke Bibliotheek voor het behoud van archieven en papieren collecties. De KB ondersteunde de digitalisering van onze bibliotheek.
 Instituut Collectie Nederland   Het Instituut Collectie Nederland (ICN) is een overheidsinstelling die een grote kunstcollectie beheert. Voor de Stichting Collectie PACE heeft het een groot deel van de artefacten van PACE in depot.  
Prins Bernhard Cultuurfonds  
Het door het Prins Bernard Cultuurfonds beheerde Pacific Fonds maakte het project 'Papua in Beeld en Geluid' mogelijk.
VSB Fonds   In de jaren 2007 tot 2010 ontvingen wij van het VSB Fonds fondsen voor de realisering van drie projecten.
Ministerie van Buitenlandse Zaken   De Homogene Groep voor Internationale Samenwerking - Cultuur is een samenwerkingsverband tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
HGIS   HGIS-Cultuur ondersteunde eveneens ons werk. Dit kwam ten goede aan het werk van PACE en activiteiten van onze counterparts in Papua.
Impulsis   Impulsis is een samenwerkingsverband tussen ICCO, Kerkinactie en Edukans. Zij steunden ons in de periode 2003 - 2006.
Stichting Rotterdam   Stichting Rotterdam, een sponsor van het allereerste uur, droeg bij in de vorm van zgn. "matching funds". Dankzij de ondersteuning van diverse donateurs en KerkinActie mochten wij deze som volledig benutten.
Kerk in Actie   Kerkinactie gaf een bijdrage voor het opstarten van de werkzaamheden van de PACE.
Stichting Hulp aan Papua's in nood   HAPIN, Stichting Hulp aan Papua's in Nood doneerde een eenmalige gift 
ID/Farma   ID/farma heeft ons tot 2007 jaarlijks gesponsord.

  Jurien Veenhuis van het bedrijf VeenData ontwierp en bouwde de website. 
 gemeente Utrecht    

De Varkenssalons werden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Gemeente Utrecht

En - niet te vergeten - wij hebben in de afgelopen jaren van meer dan driehonderd trouwe donateurs een bijdrage ontvangen.