Jaarverslag 2008 van PACE verschenen

Het jaarverslag van de stichting Papua Cultureel Erfgoed (PACE) over 2008 is verschenen. Dit jaarverslag geeft een beeld van een actieve stichting die zich met verschillende terreinen van dit erfgoed bezighoudt. Tevens wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop PACE haar taken in het verslagjaar 2008 heeft uitgevoerd. In 2008 nam PACE het belangrijke besluit om alle boeken en documenten integraal te digitaliseren. Deze zullen in een latere fase, voorzover rechtenvrij, op de website geplaatst worden. Deze digitalisering is mede dankzij Metamorfoze (een samenwerkingsverband tussen het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag) tot stand gekomen. 

 

 

Collectie wordt verder uitgebreid
PACE heeft inmiddels een collectie opgebouwd van bijna 5.400 boeken en documenten, meer dan 3.100 artefacten, bijna 17.000 foto’s en dia’s en 365 land- en zeekaarten. De trend van Dr. Lorentz met Asmatschild de kwantitatief grote groei lijkt inmiddels te zijn overgegaan in een meer geleidelijke groei. De verkregen objecten zijn echter wel in kwalitatieve waarde gestegen. Een belangrijke aanwinst zijn de 400 artefacten, die zijn toegezegd door de paters Augustijnen (onder meer schilden en een dodenprauw), verzameld tussen 1940 en 1970. Die verzameling was onderdeel van de depotcollectie van het voormalig Volkenkundig Museum in Nijmegen en wordt afgestaan als PACE nieuwe depotruimte krijgt. Daarnaast heeft PACE van het Tropenmuseum in Amsterdam diverse fotocollecties ontvangen, die onderdeel waren van tentoonstellingen. Deze behelsen ook fotomateriaal van expedities uit het begin van de vorige eeuw. Voorts blijven particulieren regelmatig boeken en documenten schenken.

Mondelinge geschiedenis
Nieuw in de collectie-ontwikkeling in 2008 is de start van een audio-collectie op basis van mondelinge geschiedenis, die bestaat uit zowel bestaand materiaal als nieuwe interviews. De spotprent over vertrek Nederland uit Nieuw-Guinea gesprekken zijn/worden gevoerd met de eerste generatie Papua’s in Nederland en Papua’s die in de Indonesische provincie Papua, het vroegere Nederlands Nieuw-Guinea, verblijven. De interviews worden bijeen gebracht in een audio-archief, inclusief transcripties. In 2008 is ook begonnen met de realisatie van een nieuwe website met daarin geïntegreerd de collectiedatabase van de stichting. Doel van de vernieuwing was om de bestaande website en collectiedatabase, die op gescheiden platformen binnen en buiten internet draaiden, in één nieuw content management systeem (CMS) onder te brengen.

Het jaarverslag van PACE kunt hier downloaden (pdf)