Jaarverslagen PACE 2001-2009

Stichting Papua Cultureel Erfgoed publiceert sinds haar oprichting in 2001 jaarlijks een jaarverslag met daarin een jaarrekening. Met ingang van 2003 zijn deze verslagen ook voorzien van een goedkeuring door Krijkamp Den Oude, accountants.

In 2012 maakte de stichting een doorstart onder de nieuwe naam Stichting Papua Erfgoed. Het eerste jaarverslag vindt u op de pagina Jaarverslag Papua Erfgoed. 

In jaarverslagen wordt verslag gedaan van de voortgang van de projecten van de stichting. Daarnaast wordt ingegaan op de ontwikkeling van de stichting zelf, in personele zin, opbouw van de collectie, ontwikkeling van de website, contacten met andere (erfgoed)instellingen, en dergelijke meer.

Het financiële verslag toont de jaarlijkse balans en een overzicht van baten en lasten van de stichting over het boekjaar.

De verschillende jaarverslagen zijn hieronder te downloaden.

downloads

jaarverslag 2009  

jaarverslag 2008

jaarverslag 2007

jaarverslag 2006

jaarverslag 2005

jaarverslag 2004

jaarverslag 2003

jaarverslag 2002

jaarverslag 2001