Bewaarstichting zorgt voor artefacten PACE

Per 1 januari 2009 heeft de Stichting Papua Cultureel Erfgoed een aparte bewaar­stichting in het leven geroepen voor haar collectie. De cultuurgoederen worden door de Stichting Collectie PACE in depot gegeven bij voorbeeld bij het Instituut Collectie Nederland (ICN) in Rijswijk. De Stichting Collectie PACE heeft als doel de ont­vangen schenkingen zorgvuldig te bewa­ren en mede zorg te dragen om deze te zijner tijd te repatriëren.

Collectie PACE 
logo ICNBij het beheer van de collectie maakt Collectie PACE gebruik van ruimte ter beschikking gesteld door het ICN. Deze Rijksdienst heeft in Rijswijk een groot depot waarvan Collectie PACE een klein deel ter beschikking heeft. Het ICN is verantwoordelijk voor het beheer van een kunstcollectie van ongeveer 100.000 objecten die zich niet in een museum bevinden en eigendom van de Staat der Nederlanden zijn. Voor zover deze kunstwerken niet zijn uitgeleend aan musea, openbare gebouwen en Nederlandse ambassades in het buitenland, zijn ze opgeslagen in de depots van het ICN. 

artifacten: kalkhouder en likstokDe Rijksdienst dringt al enige jaren bij PACE aan op de vorming van een apart depotfonds dat garant kan staat voor een duurzaam beheer van de collectie etnografische artefac­ten. De oprichting van Collectie PACE komt hieraan tegemoet. Voorlopig wordt Collectie PACE gefinancierd door de donaties die door onze achterban aan PACE gedaan worden. In de loop van 2009 wordt dit verder gestimuleerd door de oprichting van de Vrienden van het Papua erfgoed.Duurzaam behoud en beheer

kaart na ontdekking Nieuw-GuineaDe taken van Stichting Collectie PACE beperken zicht overigens niet het beheer van alleen etnografische artefacten. PACE heeft de afgelopen jaren ook film, video en geluidsmateriaal gekregen, evenals foto’s en dia’s, boeken, documenten en kaarten. Ook voor deze objecten zorgt Collectie PACE voor een duurzaam behoud en beheer. Op het moment wordt het beheer hiervan nog door PACE zelf verzorgd en bevindt de opslag zich ook bij PACE zelf. Dit zal in de komende tijd ook gaan veranderen. Collectie PACE gaat in de komende tijd in bespreking met andere instelling voor een goede externe opslag van het materiaal.


Links: website ICN