Informatie gezocht over politieke delinquenten Nieuw-Guinea

De stichting Papua Cultureel Erfgoed (PACE) is benaderd door Helen Grevers, een onderzoeker van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), die al twee jaar werkt aan een proefschrift over Nederlandse en Belgische interneringskampen na de Tweede Wereldoorlog. Zij zoekt specifiek naar bronnen van de tewerkstelling van politieke delinquenten in Nieuw-Guinea na de Tweede Wereldoorlog. PACE is uiteraard bereid mee te werken aan het verzoek van het NIOD een oproep op haar site te plaatsen. 

Tewerkstelling op Nieuw-Guinea

Helen Grevers is in het kader van dit onderzoek zeer geïnteresseerd in de politiekeNSB'ers moesten vliegtuigdump op Biak ontmantelen delinquenten die naar Nieuw-Guinea werden gezonden om daar werkzaamheden te verrichten. Samen met dr. Hans Meijer van de Rijksuniversiteit Groningen wil zij over dit onderwerp een aparte publicatie maken. Het NIOD is ook hard op zoek naar primaire bronnen die ons meer kunnen vertellen over deze periode. Er is weinig bekend over de honderden politieke delinquenten die vanaf 1947 in aanmerking kwamen voor tewerkstelling op Nieuw-Guinea. Wie waren de mannen die in hier terecht kwamen en hoe beleefden zij hun tijd daar? Om dit te onderzoeken zijn wij met name op zoek naar de mannen die als politieke delinquent te maken kregen met Nieuw-Guinea. Maar ook andere bronnen zoals nagelaten brieven en dagboeken kunnen een waardevolle rol spelen in dit onderzoek. Heeft u materiaal dat van belang kan zijn voor dit onderzoek? Of wilt u meer informatie over dit onderzoek?

U kunt contact opnemen met:
Helen Grevers
NIOD
Herengracht 380
1016 CJ Amsterdam
Tel: 020-5233800
Mail:
H.Grevers@niod.knaw.nl

Lees ook themaverhaal: NSB’ers na WOII naar Nieuw-Guinea