Project mondelinge geschiedenis gestart

De stichting PACE is begonnen met het opzetten van een project mondelinge geschiedenis en onze medewerker Anke Kamerman coördineert het project. In de komende periode gaat een enthousiaste groep freelancers met een Papua-achtergrond Zich toeleggen op het afleggen van interviews. De in de interviews Nadruk ligt op het dekolonisatieproces DAT in gang is gezet in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog en eindigde met de overdracht van de soevereiniteit over Nieuw-Guinea English in 1962.

Hoewel veel over het dekolonisatieproces op schrift is gesteld, is het verhaal van de Individuele Papoea nooit verteld. Het project van PACE richt Zich op het vastleggen van de herinneringen van deze groep and their nazaten en kip die werkten als bestuursambtenaar, missionaris, zendeling van de in de medische sector. Deze gemêleerde groep Vaak heeft levendige herinneringen aan de jaren in het Huidige West-Papua, met name mannen en vrouwen die een speciale functie hebben bekleed, een unieke plaats hebben ingenomen van een bijzondere Situatie hebben meegemaakt.    

Periode voor 1962
We beginnen met het interviewen van de groep die Papoea's de periode voor 1962 Nieuw-Guinea nog mee hebben gemaakt. Deze groep mensen wordt steeds kleiner wat de urgentie voor het vastleggen van verhalen HUN sterk vergroot. En we zijn dan ook erg gemotiveerd HUN verhalen, kennis over Papoea and their migratiegeschiedenis En dat van HUN nazaten vast te leggen voor volgende generaties. Binnen de Papuagemeenschap in Nederland is er ook een Groeiende Behoefte hieraan maar ook Papoea's in Papua zelf geven aan hier veel belangstelling voor te hebben.  

Onzichtbare verhalen ontsluiten
Wij verwachten Dat de verhalen samen een uniek cultuurhistorisch monument zullen gaan vormen Waardoor wij Zowel in Nederland als in Papoea kennis Kunnen Nemen van een onzichtbaar verleden. PACE zal de Geluid en beeldopnamen van de interviews in een gegevensbestand opnemen DAT toegankelijk zal worden gemaakt via de computer. Een aantal interviews zullen waarschijnlijk op film worden vastgelegd. De opnamen zullen Bijvoorbeeld Gebruikt worden voor publicaties op de website, via Zoals Levensverhalen, portretten van personen, een personenthesaurus maar verwerking in een tentoonstelling Behoort ook tot de mogelijkheden. Om de eindproducten toegankelijk te maken voor een mondiaal publiek Streven wij naar een Drietalige website een.