PACE-directeur neemt deel aan debat over volkscultuur

De publicatie van de bundel 'Splitsen of knopen? Over volkscultuur in Nederland' is de aanleiding van een debat over volkscultuur in Nederland. Dat wordt op 28 januari 2010 in in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam gehouden. Tot de deelnemers behoren Nancy Jouwe (directeur Stichting Papua Cultureel Erfgoed /Kosmopolis Utrecht), Taco Dibbits (directeur Collecties Rijksmuseum) en Sjoerd Soeters (Soeters Van Eldonk architecten). De organisatie is in handen van het Fonds voor Cultuurparticipatie, de Mondriaan Stichting, het Meertens Instituut, het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Erfgoed Nederland. Het debat is gratis toegankelijk.

Splitsen of knopen
Volkscultuur is een nieuw aandachtspunt in het Nederlandse cultuurbeleid. Volkscultuur is de verzamelterm voor al die gebruiken, tradities en rituelen die mensen als wezenlijk ervaren voor de identiteit van hun eigen groep of van andere groepen. Volkscultuur onderscheidt mensen, maar verbindt ook. Splitsen of knopen dus. De behoefte aan identiteitsvorming door volkscultuur wordt opgepakt door de commercie, die streekproducten introduceert en allerlei lokale tradities exploiteert. Wat is de waarde van tradities in een commerciële context? En als commercie volkscultuur in stand houdt, waarom zou de overheid zich er dan mee moeten bemoeien?

 

Verrassend dynamisch

Pakhuid De Zwijger in AmsterdamVolkscultuur is een zaak van gevestigden en nieuwkomers die ieder hun eigen tradities koesteren maar ook samen nieuwe vormen uitvinden. Het vreemde blijkt soms niet zo ongewoon, en tradities van vroeger niet zo oud. Volkscultuur lijkt statisch, maar kan verrassend dynamisch zijn. Hoe moeten wij daar mee omgaan? Op deze en andere vragen hebben ruim twintig experts en beleidsmakers gereageerd. Het resultaat is vastgelegd in de bundel 'Splitsen of knopen? Over volkscultuur in Nederland', die op 1 december 2009 door minister Ronald Plasterk in ontvangst is genomen. Met deze uitgave willen het Fonds voor Cultuurparticipatie, de Mondriaan Stichting, het Meertens Instituut, het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Erfgoed Nederland de discussie over volkscultuur in Nederland stimuleren.

Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam (Grote Zaal)
Datum: 28-01-2010 Start debat 14.00 uur, einde en start borrel 16.30 uur
Inschrijven voor 25-01-2010 op website van Erfgoed Nederland.


Lees ook blog: 'Erfgoed (volkscultuur) is van iedereen' over de opmerking van minister Plasterk dat volkscultuur in Nederland iets is om trots op te zijn.