Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde.

Grensoverschrijding

Objectcode: BK/215/10

Jaar

1991

Paginabereik

298-325

Uitgegeven

Leiden: KITLV

Samenvatting

Door gebruik te maken van discussies in de ethnografische literatuur over over Papua New Guine wordt in dit paper gezocht naar manieren waarop ethnografisch materiaal over Irian Jaya (Serpenti, Oosterwal, Koch) kan worden geheranalyseerd en geherinterpreteerd om daarmee deze literatuur te betrekken in het contemporaine debat over verwantschap, ruil, sociale controle en huwlijk.

Personen

Stürzenhofecker, Gabriëlle (auteur)

Taal

Engels