Multimedia

Bekijk onze collectie Audio, Foto's en Films

De collectie Multimedia omvat onze foto-, film- en audiocollectie. De collectie geeft een beeld van de Papua-bevolking van vroeger en nu en de manier waarop de Nederlanders destijds in Nederlands Nieuw-Guinea leefden en werkten. 

Film & Video

Sinds jaren is PACE bezig met het aanleggen van een collectie films en video. Jarenlang is gezocht naar bewegend materiaal bij particuliere en bij institutionele collecties. Deze zoektocht heeft geresulteerd in de grootste verzameling in Nederland van film- en videomateriaal over Papua:  etnografische documentaires, politieke reportages, nieuwsjournaals, documentaires over de geschiedenis van Papua, unieke tijdsopnamen van bestuursambtenaren en missionarissen, actualiteitrubrieken over hedendaagse ontwikkelingen in Papua.De eerste filmbeelden dateren uit rond 1925, de meest recente documentaire dateert uit 2008. Een tijdscriterium om een bepaalde film wel of niet op te nemen in de collectie is er niet. Recente documentaires bevatten vaak uniek historisch materiaal, dat niet eerder is gevonden, daarnaast kunnen er interviews zijn die reflecteren op het verleden. Bovendien is iedere documentaire of reportage uniek in de behandeling van het onderwerp. 

Audio

De audiocollectie bevat opnames van traditionele en hedendaagse Papuamuziek, en interviews met onder andere oud-bestuursambtenaren. In de Papua-culturen spelen verhalen en muziek een belangrijke rol.

Foto & Dia

De collectie foto's en dia's is gevormd door schenkingen uit particuliere collecties. Het zijn opnamen gemaakt door fotografen, meestal amateur en soms professioneel, die in Papua hebben gewoond en gewerkt. De foto's laten van alles zien: ze geven een indruk van het leven van bestuursambtenaren, medisch personeel, zendingswerkers, onderwijzers, etc. Ze tonen hoe de wereld om hen heen was en hoe de fotografen die zagen. Te zien is hoe de verschillende Papua-volken leefden en werkten. Waar mogelijk is het originele bijschrift van de foto toegevoegd.

Deze website biedt toegang tot diverse publicaties, documenten, beeldmateriaal en geluidsfragmenten die wij als stichting Papua Erfgoed onder licentie van rechthebbende(n) voor u digitaal toegankelijk hebben gemaakt. In sommige uitzonderlijke gevallen zijn wij, ondanks gedegen inspanningen en betrachtte zorgvuldigheid, er niet in geslaagd de houders van het auteursrecht (naar tijd en/of plaats) te traceren. Dit laat onverlet dat alle toegankelijk gemaakte werken onverminderd auteursrechtelijke bescherming genieten.

Bekijk onze collectie Audio, Foto's en Films