Rapport van de Commissie van Advies inzake de Agrarische ontwikkelingsmogelijkheden in Nieuw-Guinea.

Agrarische ontwikkelingsmogelijkheden in Nieuw-Guinea

Objectcode: BK/23/16

Jaar

1955

Uitgegeven

's-Gravenhage: Ministerie van Overzeese Rijksdelen

Omvang

232

Samenvatting

Mede gebaseerd op ontwikkelingen in Australisch Nieuw Guinea, is gekeken naar ecologische en sociaal-ekonomische omstandigheden en de mogelijkheden van autochtone landbouw, zelfvoorziening van voedsel, ondernemings-landbouw en bosbouw. Met de aantekening dat de mogelijkheden beperkt zijn en dat duidelijk aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan, worden een aantal projecten voorgesteld.

Taal

Nederlands