Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genoodschap

Objectcode: BK/40/154

Jaar

1906

Uitgegeven

Amsterdam: Kon. Ned. Aardr. Genoodschap

Samenvatting

"Tijdschrift" (438 pag.) van het Kon. Nederl. Aaardrijkskundig genoodschap met een verslag van de reis van Th.H. Ruys, agent der KPM te Doreh aan "den kannibalenstam van Noord Nieuw-Guinea". (1905)

Onderwerp

Nederlands(ch) Nieuw-Guinea

Taal