Nederlands Nieuw-Guinea in de Elfde Algemene Vergadering van de Verenigde Naties november 1956 - maart 1957

Objectcode: BK/40/254

Jaar

1957

Uitgegeven

's-Gravenhage: Staatsdrukkerij- en Uitgeversbedrijf

Samenvatting

Nederl. Nieuw Guinea in de Elfde Alg. Vergadering van de Ver. Naties, nov. 1956 - maart 1957: Redevoeringen, resoluties en interventies

Taal