De situatie in West Irian (1981)

Objectcode: BK/40/283

Jaar

1981

Uitgegeven

's-Gravenhage: Staatsdrukkerij

Samenvatting

Brief van de min. van Buitenlandse Zaken C.A. van der Klaauw van 10 jan.1981 inzake de actuele situatie in West Irian alsmede een verslag van het mondeling overleg van de minister met de vaste Cie. voor Buitenlandse Zaken van 18 maart 1981 inzake de brief van 10 jan. 1981. In het deel van het mondeling overleg staat vermeld de controversiële uitspreek, dat de interesse m.b.t. West Irian vergelijkbaar is met onze interesse voor Indianen in overige delen van de wereld.

Taal

Nederlands