Partiële herziening Bewindregeling Nieuw-Guinea

Objectcode: DO/20/2

Type
overig

Jaar

1960

Omvang

20

Samenvatting

Koninklijke Boodschap en Ontwerp van Wet partiële herziening Bewindsregeling met verzendlijst. De toelochtende memorie die het Wetsontwerp vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. Aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 15 juni 1960. Dit exemplaar voorzien van een verzendvrief van de Resident van Zuid Nieuw-Guinea is door schenker ontvangen d.d. 25 november 1960 te Pirimapoen.

Personen

Bot, Th.H., Quay, J.E. de, Toxopeus, E.H.

Taal

Nederlands