Archief Ds. Henk Woldendorp: 47 rapporten, brieven en verhalen

Objectcode: DO/36/7

Type
rapport / ongepubliceerd

Jaar

1956 t/m 1963

Samenvatting

Enkele aantekeningen ressort Sorong, F.C. Kamma. Kerk en volk van Nieuw-Guinea in overgangstijd, scriptie H. Woldendorp 1956. Overdracht van het ressort Sorong, zendingspredikant H.L. Beck 1956. Kerk in West Vogelkop ressort Sorong (tekst: Indon.) 1960 Een aantal problemen van onderwijs en kerk, H. Woldendorp 1960 Kerk (zending) en school, H. Woldendorp 1960 Kerk - school - Zending, H. Woldendorp, 6 pag., ongedateerd. Kerk school zending, H. Woldendorp, 3 pag., ongedateerd. Brief Raad v.d. Zend. NH-kerk inzake regeling schoolbeheer, 5-9-1961. Brief Raad v.d. Zend. NH-kerk inzake zending Geref.Gemeenten, 6-10-1961. Brief Schoolbeheer Zend.scholen inz. onderw. Geref. Gemeenten, 16-10-1961. Brief Raad v.d. Zend. overdracht Chr. scholen in één Stichting, 21-10-1961. Conceptbrief; bemerkingen inzake Zendingsonderwijs, G.P.H. Locher1961. Opmerkingen n.a.v. gedachten G.Hofstra over kerk en school, H. Woldendorp 1961. Breif NH zending Sorong, als "jaarverslag" Sorong/R.Ampat, J.Bos, 9-10-1961. Tourneeverslag Vogelkop Dr. van Kouwen en H. Woldendorp, juni-juli 1961. Tourneeverslag Missool H. Woldendorp, 11-1959. Toespraak/rondschrijven over het werk ECK-kerk in Sorong, 8 pag., ongedateerd. Toespraak over het werk en problemen van de ECK-kerk, 6 pag., ongedateerd. Sedjarah hidup-levensverhaal Eduard Osok (tekst: Indon.) 27-10-1960. Adat Bangsa Mooi (Moi) ( tekst: Indon.), E. Osok, 25-1-1961. Het kambik en kain-timur van de Mooi-Papoea's, 6 pag. H.Woldendorp, ongedateerd. Reactie op toezending kain-timurbrief, 2 pag.+ 3 pag. vragen, ongedateerd. Kambik (mannenhuis), (taal: Indon.) 11 pag., ongedateerd. Over KAMBIK (mannenhuis), 2 exemplaren van 6 pag., E. Osok, ongedateerd. De Woflé in het berggebied van Teminabuan, 32 pag., ongedateerd. De Rumah Jewon bij de Karoners, 3 pag., ongedateerd. Karon, 2 pag., ongedateerd. Surat kepentingan dalam Agama Kristen. 5-11-1956. Pekekaja tentang adat2 (......) Karoon, 2 pag., ongedateerd. Brief "Beste van Rhijn"inzake kambik enz., ongedateerd. Laporan tentang kain timur (tekst: Indon.), E. Osok, ongedateerd. Asal usulnja bangsa Mooi (tekst: Indon.), 10 pag., E. Osok, 5-8-1960. Iets over huwelijkaadat, 2 pag., ongedateerd. Soal maskawin dan pernikaan...... (tekst: Indon.),6 pag., F.C.Kamma, ongedateerd. Brief, (taal: Indon.) 3 pag., E. Osok, 29-9-1960. Tentang perempuan yang hamil.....(tekst Indon.), 6 pag. E. Osok, 1-9-1959. Brief met verhaal over Njonjo, 2 pag., 20-8-1959. Brief met verhaal Siwa en Mafif, 2 pag., F.C. Kamma, 8-7-1963. Brief + 2 pag. vragen betr. Tochemi, F.C. Kamma, 23-4-1963. Toch'mi, inwijding en besnijdenis, 5 pag., 1963. Brief met vervolg op Siwa en Mafif, 3 pag, H. Woldendorp, 31-5-1963. Brief met vervolg op vragen,4 pag, H. Woldendorp, 1963. Brief met verdere uitleg zeden en gewoonten, 2 pag., H. Woldendorp, 17-9-1963. Het sprookje van Ular Umpeli (Koningsslang?) Ba Wiliwu. Tuinaanleg Mooistam. Het verhaal van Ibori. Stencils en getypte doorslagen

Personen

Kamma, Freerk C., Woldendorp, H (auteur)

Onderwerp

PapuaNoordkust
PapuaNoord Nieuw-Guinea

Taal

Nederlands