Overzichtskaart van het terrein der expedities naar Centraal Nieuw-Guinea 1907 en 1909

Objectcode: KA/146/1

Jaar publicatie

1910

Uitgever

Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap

Taal

Nederlands

Omschrijving (kort, 100 wrd)

Overzichtskaart van het terrein van Centraal Nieuw-Guinea, samengesteld n.a.v. de Lorentz-expedities in 1907 en 1909.

Thesaurus