Koleksi Buku2 dan Dokumen2

Object code Person Title
BK/8/11
Schoorl, J.W. (Pim) (Editor)
Besturen in Nederlands-Nieuw-Guinea, 1945-1962 Weergeven
BK/8/13
Baal, Jan van (Penulis)
Mysterie als openbaring Weergeven
BK/8/14
Bakker, J. (Penulis)
Oecumene als praktijk en probleem, een vergelijkende sociologische beschouwing van hervormd-gereformeerde verhoudingen in Nieuw-Guinea en Nederland Weergeven
BK/8/30
Baal, Jan van (Penulis)
Boodschap uit de stilte: een herschikking van berichten over Jezus naar anthropologsche methode Weergeven
BK/8/32
Bruyn, J.V. de (Penulis)
Papoea en Film (Verslag van een Filmenquete) Weergeven
BK/23/19
Leeden, A.C. (Lex) van der (Penulis)
Hoofdtrekken der sociale structuur in het Westelijk binnenland van Sarmi Weergeven
BK/23/27 Het Nimboran ontwikkelingsplan BK/23/27
Baal, Jan van (Penulis)
Het Nimboran ontwikkelingsplan Weergeven
BK/23/36
Baal, Jan van (Penulis)
De magie als godsdienstig verschijnsel Weergeven
BK/23/40
Baal, Jan van (Penulis)
American Anthropologist Weergeven
BK/23/43
Beukering, J.A. van (Penulis)
Landbouwkundig Tijdschrift [Nieuw-Guinea-nummer]. Weergeven
BK/38/1 Met de Centraal Nieuw-Guinee-expeditie Anno 1920 naar een onbekende Volksstam in het Hooggebergte BK/38/1
Bijlmer, H.J.T. (Penulis)
De aarde en haar volken (overdruk) Weergeven
BK/40/27
Peters, H.L. (Penulis)
Enkele hoofdstukken uit het sociaal-religieuze leven van een Dani-groep Weergeven
BK/40/55
Gardner, Robert (Penulis)
Gardens of War. Life and death in the New Guinea stone age Weergeven
BK/40/57
Geurtjens, H. (Penulis)
Onder de Kaja-Kaja's van Zuid Nieuw Guinea Weergeven
BK/40/60
Hylkema, S. (Penulis)
Mannen in het draagnet, mens- en wereldbeeld van de Nalum (Sterrengebergte) Weergeven
BK/40/61 Koreri, messianic movements in the Biak-Numfor Culture Area BK/40/61
Kamma, Freerk C. (Penulis)
Koreri, messianic movements in the Biak-Numfor Culture Area Weergeven
BK/40/68
Konrad, G. (Penulis)
Asmat-Schilde vom Brazza-River: Waffen und Ahnen Weergeven
BK/40/69
Koster, Ben (Penulis)
Een verloren land; de regering Kennedy en de Nieuw-Guineakwestie 1961-1962 Weergeven
BK/40/71
Kouwenhoven, Willem J.H. (Penulis)
Nimboran, a study of social change and social-economic development Weergeven
BK/40/78
Reeskamp Jr., G.A. (Penulis)
De regenfluiter Weergeven