Toekomstige ontwikkeling van Nieuw-Guinea. Deel I.

Objectcode: BK/129/9

Jaar

1953

Uitgegeven

's-Gravenhage: Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf

Omvang

315

Samenvatting

Rapport van de Interdepartementale Commissie welke tot taak had de huidige ontwikkeling van Nieuw-Guinea te toetsen aan internationale criteria en daarbij schematisch aan te geven in welke richting verdere ontwikkeling nodig is.

Taal

Nederlands