Over PACE

Baliem waterval Carlo Ottaviano CasanaStichting Papua Erfgoed (PACE), is in september 2001 opgericht.  PACE ontsluit en digitaliseert Papua erfgoed: artefacten, documenten, boeken, films, foto’s en verhalen. PACE doet dit in samenwerking met particulieren, musea en kerkelijke instellingen. Het erfgoed wordt via de website (drietalig) toegankelijk gemaakt voor gebruikers in Nederland, Papua en internationaal en waar mogelijk gerepatrieerd naar Papua.

 

Binnen PACE huist inmiddels veel kennis expertise op het gebied van Papua erfgoed door de combinatie van ervaringsdeskundigen, wetenschappers en gepassioneerde verzamelaars. Allen, of nu generalistisch of specialistisch, wetenschappelijk of praktisch ingesteld, dragen zij het erfgoed een warm hart toe.

Samenwerkingspartners

BD-37-56-a-1PACE werkt samen met verschillende partners samen in het ontsluiten van erfgoed maar ook het organiseren van projecten, evenementen, tentoonstellingen en lezingen. Een greep uit de partners: Volksbuurtmuseum Utrecht, Museum Nusantara Delft, Museum Maluku Utrecht, Tropenmuseum Amsterdam, Nationaal Vlechtmuseum in Noordwolde, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) Leiden, Pasar Malam Besar Den Haag, Kosmopolis Utrecht en vele anderen.

Daarnaast overlegt PACE regelmatig met vertegenwoordigers van de Papuagemeenschap in Nederland, mensen uit de NGO-wereld en vertegenwoordigers van overheids- en onderwijsinstellingen in Papua.

Financiers

BD-37-71-a-1PACE kan haar werk niet doen zonder financiële steun. Dankzij de steun van ruim 300 trouwe donateurs en de steun van donoren gaat ons werk voort.
PACE is/wordt ondersteund door het HGIS Cultuur Fonds, het VSB fonds, het Prins Bernard Cultuurfonds, de Mondriaan Stichting, de Gemeente Utrecht, het Ministerie van VWS, ICCO, KerkinActie, Stichting Rotterdam en SenterNovem.

Organisatiekenmerken

BD-37-108-a-1PACE bestaat uit vrijwilligers.
Zij werken aan projecten en collectieontsluiting en vrijwilligers die extern actief zijn, met name het bezoeken van potentiële schenkers van collecties.

PACE kent een algemeen bestuur en commissies die inhoudelijk en technisch advies geven en hun netwerken voor PACE inzetten. Voorts zijn een Raad van Advies en Comité van Aanbeveling ingesteld die het werk van PACE een warm hart toedragen.

Informatie

Mocht u geïnteresseerd zijn om ons met raad en daad bij te staan, neemt u dan contact op via ons mailadres. Wij hopen dat u onze activiteiten blijft volgen en de komende tijd regelmatig onze site bezoekt.

Rechten afbeeldingen

De foto 'Papua onder een waterval' (boven rechts), © Carlo Ottaviano Casana.